pixelHeight

Huurvoorwaarden en Bepalingen vakantie villa


 
1
Maart

HUURVOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Villa Lefka Ori - Xirosterni - Griekenland

Artikel 1. Juridische verantwoordelijkheid van verhuurder.

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke onderbreking van gas, water of elektriciteit. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement ten gevolge van vertraging. Het verblijf in de vakantievilla Lefka Ori is voor eigen risico.

Artikel 2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die wordt gehuurd. Reserveringen kunnen enkel geplaatst worden voor een minimum periode van 1 week. De prijzen zijn berekend in Euro’s en zijn per woning per week, dag of andere periode, indien zo vermeld in het huurcontract. Prijzen zijn inclusief Griekse BTW. Het aantal huurdagen is gelijk aan het aantal overnachtingen. Eventuele aanvullende kosten voor verblijf zullen vooraf duidelijk in de overeenkomst vermeld worden door verhuurder.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 25% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na reservering door verhuurder ontvangen zijn. Het restant moet uiterlijk 60 dagen voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder op zijn bankrekening ontvangen zijn. Vindt deze betaling niet plaats, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4.van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien een reservering minder dan 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per omgaande plaats te vinden. 

Artikel 4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk, per e-mail aan Verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder: annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode nihil. Annulering tussen de 3e en de 2e maand voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur. Annulering tussen de 2e en de 1e maand voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur. Annulering minder dan 1 maand voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden. 

Artikel 5. Annulering door Verhuurder.

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 10% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak. Voor eventueel meerdere schade is verhuurder niet verantwoordelijk.

Artikel 6. Klachten en geschillen

Klachten dienen binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning door huurder aan verhuurder te worden vermeld. Dezelfde regel geldt binnen 24 uur, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht melden bij L. Koutsogeorgopoulou (zie onder voor verdere informatie)

 

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Grieks recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Griekse kantongerecht. 

Artikel 7. Omschrijving.

Alle informatie, losbladig, mondeling of op de Internet site van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door verhuurder op het moment van opmaken van dit document. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, die de kwaliteit of functionaliteit van het verhuurde goed zal beïnvloeden, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder, verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder. 

Artikel 8. Aankomst en vertrek.

De eerste boekingsdag is tevens de dag van aankomst. Tijdstip van aankomst is hierbij van geen belang.

De vakantiewoning is toegankelijk op ieder moment van de dag door een kluissysteem waarin de verschillende toegangssleutels opgeborgen zijn. De huurder ontvangt de code bij betaling van rest-som voor vertrek. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. De vakantiewoning moet uiterlijk om 24.00 uur van de eind-dag verlaten worden, waarbij de sleutels teruggeplaatst worden in dezelfde kluis als waaruit ze genomen zijn.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners.

In een vakantiewoning mogen niet meer personen logeren, dan bij de boeking is opgegeven. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die het onderhoud regelt toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die het onderhoud regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk door verhuurder een vordering van 25% van de huursom per extra persoon op huurder. Indien het aantal personen het maximum van de vergunning overstijgt moet iedereen die niet in de boeking staat per direct het pand verlaten.

Artikel 10. Huisdieren.

In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.

Artikel 11. Waarborg.

Huurder betaalt vooraf een waarborgsom van € 500,-, via overboeking naar rekening van de verhuurder. Deze waarborg wordt binnen 10 dagen na het verlaten van de woning teruggestort. Bijkomende kosten worden gereduceerd van de waarborgsom door de verhuurder.

Artikel 12. Bijkomende kosten.

Er zijn alleen bijkomende kosten, zoals verwarming, als dit vooraf in het contract aangegeven is.

Artikel 13. Schoonmaak.

De vakantiewoning dient ordelijk en netjes door de huurder te worden achtergelaten. Indien de schoonmaakploeg extra arbeid moet investeren om alles weer op orde te krijgen zal dit worden doorbelast aan huurder. Indien huurder zelf de noodzaak ziet tot extra schoonmaken, kan hiervoor op eigen kosten contact opgenomen worden met de persoon die het onderhoud regelt. Indien er zaken in het huis kapot gaan tijdens het verblijf dient hierover ook contact opgenomen te worden met de persoon die het onderhoud regelt.


Artikel 14. Commerciële activiteiten.

Het uitoefenen van commerciële activiteiten of iedere andere vorm van bewoning, anders dan voor vakantie doeleinden is ten strengste verboden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst door verhuurder. Alle schade die verhuurder ondervindt van deze activiteiten, zal verhaald worden op huurder.

Artikel 15. Niet roken beleid.

Tijdens het verblijf in Villa Lefka Ori is het niet toegestaan om te roken. Extra schoonmaakkosten door breken van deze regel (minimaal 500 euro) worden verhaald op de huurder.

Artikel 16. Geschillen

Op deze overeenkomst is Grieks recht van toepassing.

 

 

Lola Koutsogeorgopoulou
Lawyer/Rechtsanwältin
Cedr Accredited Mediator
PMC &Toolkit Company  Accredited Mediator
Andrea Papandreou str.36, Chania
Tel & Fax +302821027370
Mo.+306976076382

email:lolakouts@gmail.com

 

 
pixelHoogte
HomeAway Property
  
TripAdvisor reviews
Sitemap ico villa op kreta Sitemap
Privacy ico contact nederlands Privacy
Facebook ico contact nederlands Facebook
Contact gegevens
Villa Lefka Ori
TK 73008
Xirosterni
Kreta / Crete
Griekenland / Greece
Email Villa Lefka Ori Kreta info@vlok.eu
© Villa Lefka Ori - 2021+31 (0)611889956 Email Villa Lefka Ori Kreta info@vlok.eu   Design/Development/SEO - CWW CretanWebWorld 
€1600 / €2200 p/w