pixelHeight

Disclaimer


 
2
Maart

Ten aanzien van het gebruik van de website die beheerd wordt door Villa Lefka Ori gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Villa Lefka Ori, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen. De website wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa Lefka Ori is verkregen. Het is tevens niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te framen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Aansprakelijkheid Villa Lefka Ori
Villa Lefka Ori gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten. In het geval de informatie op de websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Villa Lefka Ori hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Villa Lefka Ori is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar website van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.
Iedere vorm van herkenning op het beeldmateriaal is geheel gebaseerd op toeval en er kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Verkeersgegevens
Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op gebruikers voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende gebruikers van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website automatisch op uw computer worden geplaatst. De informatie in een cookie kunnen niet worden getraceerd naar een identificeerbaar persoon. Overigens houdt Villa Lefka Ori nooit gevoelige informatie bij in cookies. Gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van zijn browser uitschakelen. Om het gebruik van haar website te analyseren, gebruikt Villa Lefka Ori een webanalyseprogramma. Op basis van uw IP-adres en eventueel uw cookie kan een analyseprogramma informatie verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend als u op internet surft. Webservers identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres. Uw IP-adres wordt tevens gelogd om misbruik te voorkomen. Op deze gebruiksvoorwaarden is Grieks recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Athene. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Villa Lefka Ori aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

 
pixelHoogte
HomeAway Property
  
TripAdvisor reviews
Sitemap ico villa op kreta Sitemap
Privacy ico contact nederlands Privacy
Facebook ico contact nederlands Facebook
Contact gegevens
Villa Lefka Ori
TK 73008
Xirosterni
Kreta / Crete
Griekenland / Greece
Email Villa Lefka Ori Kreta info@vlok.eu
© Villa Lefka Ori - 2021+31 (0)611889956 Email Villa Lefka Ori Kreta info@vlok.eu   Design/Development/SEO - CWW CretanWebWorld 
€1600 / €2200 p/w